วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระบบการผลิตและการตอกที่อยู่เหนือมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำไปสู่รากฐานที่มั่นคงของลูกค้า

พันธกิจ

  1. ยกระดับมาตรฐานใหม่ในการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมเสาเข็ม
  2. มุ่งมั่นสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อจุดประกายความต้องการใหม่ในตลาด
  3. ผลิตสินค้าที่มีความคุ้มค่าสูงสุดด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ ควรค่าแก่ความไว้วางใจของลูกค้า