เราเข้าใจว่าการที่เรามาถึงจุดนี้ได้องค์ประกอบส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนจากชุมชนเราซาบซึ้งใน
น้ำใจอันดีนี้ และเพื่อเป็นการขอบคุณ เราจึงได้จัดโครงการต่างๆเพื่อตอบแทนและคืนสื่งดีๆให้กับสังคม ที่ผ่านมา
เราได้สานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและกลุ่มคนในท้องถิ่น ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านทุนทรัพย์ หรือแม้กระทั่ง
การจัดหาทรัยากรณ์ที่มีอยู่ในโรงงานเพื่อกลับไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลน เช่น การจัดมอบทุนนักเรียน
เรียนดี ให้แก่ โรงเรียนเชียงรากน้อยและโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา การสนับสนุนทางด้านกีฬาแก่ทีมประจำ
จังหวัด การนำผลิตภัณฑ์ไปช่วยเหลือวัดในท้องถิ่น(ช่วยวางรากฐานเสาเข็มให้แก่วัดตาลเอน)
และอื่นๆ อีกมากมาย